La recepta per a redactar una bona notícia

La recepta per a redactar una bona notícia

Redactar una bona notícia no és senzill, però podem tenir en compte una sèrie d’aspectes que ens hi ajudaran.

Cristina Buesa, periodista de la secció de Societat a El Periódico de Catalunya ens revela en aquest vídeo algunes de les eines i recursos que utilitza a l’hora d’escriure notícies:

Una notícia es defineix com a una informació sobre un fet actual difosa per un mitjà de comunicació. La informació, matèria primera del periodisme, es converteix en notícia quan un mitjà la publica.

L’estructura d’una notícia varia en funció del mitjà de comunicació: premsa, ràdio, televisió o premsa digital. De tota manera, en tots els casos, la notícia busca la resposta a sis preguntes fonamentals que en anglès són conegudes com a Six Ws: Què (What) ha passat? Qui (Who) són els protagonistes de l’esdeveniment ? Com(hoW), Quan (When), On (Where), i Per què (Why) ha passat?

En un diari digital com el nostre, les notícies han de presentar els següents elements:

Titular. Text breu i destacat que encapçala la notícia. Un titular ha de ser clar i concís i ha de reflectir el que després ens explicarà el cos de la notícia.

Entrada. Primer paràgraf de la notícia que inclou les dades més rellevants de la mateixa. Sovint respon algunes de les Six Ws.

Cos. Text que exposa de manera ordenada el contingut de la notícia que ja s’ha exposat de forma resumida en l’entrada. Acostuma a estructurar-se per paràgrafs.

En una notícia, la informació s’organitza en forma de piràmide invertida. D’aquesta manera a l’inici de la notícia trobem la informació més rellevant. Hem de tenir en compte que molts lectors només tenen temps de llegir titulars i entrades, de manera que ens hem d’assegurar que, com a mínim, s’enduguin la informació més important.

Imatge.

Vídeos i àudios.

Enllaços. Un dels elements més importants de la premsa digital és la possibilitat d’incloure enllaços que ens permeten aprofundir en la informació, conèixer les fonts, etc.

Etiquetes. Paraules o conjunts de paraules que contextualitzen i defineixen de forma clara i senzilla una notícia. Les etiquetes són molt útils perquè faciliten l’estructuració de la informació i milloren la seva cerca digital.

Podeu llegir exemples de notícies en el diari de mostra que hem preparat.